آموزش های ما

کاربردی

ساده و قابل فهم

اثربخش

منصور بینا هستم . مربی رشد و توسعه فردی .

به یادگیری و اشتراک گذاشتن آموخته‌هام با دیگران علاقه زیادی دارم . همیشه تلاشم بر این بوده که قطعات مختلف یک زندگی موفق رو که معتقدم از درون هر انسانی شکل می گیره ، کنار هم قرار بدم . البته همه سعی‌ام را می‌کنم تا با آموختن بیشتر و به‌کارگیری آنها ، بتونم بهتر زندگی کنم و به دیگران هم کمک کنم که زندگی بهتری داشته باشند.

منصور بینا

جهت دریافت کتاب الکترونیکی تله باورها ایمیل خود را وارد نمایید.

مقالات

mansourbina

درک قانون باور

ارزش ها دقیقاً چه چیزی هستند ؟

باور

حس فراگیر بی معنایی

فهرست